Dvirotem Design

Dvirotem Design

ליאת דביר-רותם

הוד השרון

Dvirotem design הינו משרד עיצוב ואדריכלות פנים, המתמחה בבנייה פרטית איכותית. דביר-רותם יוצרים "שפה תכנונית" וקונספט עיצובי לכל פרויקט תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של תכנון, עמידה בלוחות זמנים וביצוע ברמת גימור קפדנית, תכנון ועיצוב העומד במבחן הזמן.

052-3070226